USŁUGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO :

 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • wykonywanie planów ewakuacyjnycj budynków
 • ekspertyzy i konsultacje z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • audyty budynków z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • przygotowanie obiektów do opiniowania (odbiór) przez Państwową Straż Pożarną.
 • projekty instalacji technicznej p.poż.
 • opracowanie operatów pożarowych
 • przeglądy instalacji p.poż.
 • szkolenia z zakresu p.poż.
 • montaż instalacji: oddymiania, SAP
 • doradztwo p.poż. na etapie przygotowania projektu budowlanego
 • uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej
 • sprzedaż, montaż, przeglądy i konserwacja gaśnic
 • sprzedaż montaż znaków, tablic p.poż., BHP i pierwsza pomoc
 • sprzedaż montaż artykułów p.poż., BHP i pierwsza pomoc (apteczki, skrzynki na IBP i klucze do wyjścia ewakuacyjnego )
 • sprzedaż stojaków na gaśnice - mocowanie bez wiercenia (obiekty zabytkowe, wystawy)